Privacyverklaring Schoenmakerij Steenkamp
Schoenmakerij Steenkamp, gevestigd te Eersel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk:

Schoenmakerij Steenkamp verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan Schoenmakerij Steenkamp (hebt) verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op mijn website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch;
 • Bankrekeningnummer;
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

 

De manier waarop ik gegevens verzamel:

Schoenmakerij Steenkamp verzamelt je gegevens indien deze worden verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier, het doen van concrete bestellingen van producten en/of diensten en het telefonisch of per e-mail contact opnemen. Schoenmakerij Steenkamp verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de toestemming die door jou is gegeven, op basis van een overeenkomst die we hebben gesloten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met welk doel ik persoonsgegevens verwerk:

Schoenmakerij Steenkamp verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om je betaling af te kunnen handelen;
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren of voor het toezenden van een offerte.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:

Schoenmakerij Steenkamp bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens: 7 jaar (conform de vereisten van de Belastingdienst).

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Schoenmakerij Steenkamp verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit Schoenmakerij Steenkamp een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Schoenmakerij Steenkamp blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik:

Schoenmakerij Steenkamp gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

De volgende rechten heb je ten aanzien van jouw persoonsgegevens:

 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
 • Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Schoenmakerij Steenkamp;
 • Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht houdt in dat je bij Schoenmakerij Steenkamp een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Schoenmakerij Steenkamp van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@schoenmakerijsteenkamp.nl. Schoenmakerij Steenkamp reageert zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op jouw verzoek.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:

Schoenmakerij Steenkamp neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@schoenmakerijsteenkamp.nl.